M A R G I T - N E G Y E D

Az oldal töltődik.

Töltés elvetése

Bérbevételi folyamat - Margit-negyed

Hogyan lehetsz önkormányzati bérlő?

 

1. lépés: Bérbevételi Kérelem benyújtása

A Margit-negyed területén található önkormányzati ingatlanok bérbevételére vállalkozók, cégek, társulások, civil szervezetek és magánszemélyek számára bérbevételi kérelem útján van lehetőség. 

Fontos, hogy a bérbevételi kérelmet ugyanaz a (jogi) személy nyújtsa be, aki később a bérleti szerződést aláírhatja és aki az adott tevékenységre szóló jogosultsággal az ingatlant üzemeltetni fogja. Ez később nem módosítható, vagyis az nem jó terv, hogy magánszemélyként adsz be kérelmet és majd ha nyersz, céget alapítasz, vagy engedményezteted a barátodra, hiszen az Önkormányzat csak azzal tud szerződni, aki az ingatlan bérbevételi jogát megnyerte.

 • Olvasd el ezt a tájékoztatót!
 • Tekintsd meg személyesen a kiválasztott ingatlant (enélkül nem érvényes a kérelmed. Időpont egyeztetés: Dr. Tas Krisztián – tas.krisztian@vf2.hu e-mail címen az elérhetőségek megadásával)!
 • Végezd el az előzetes településképi konzultációt! A végleges településkép eljárás (amit a szerződéskötésig le kell folytatnod) ugyanis tartogathat meglepetéseket: az önkormányzat eme hivatalos eljárás keretében engedélyezi ugyanis (vagy sem) az ingatlanon tervezett változtatásokat: pl. falak bontását, reklámfeliratok, cégtáblák, klíma berendezések elhelyezését, esetleges funkcióváltást. Időpont egyeztetés telefonon: +361/346-5443 – hétfőtől-csütörtökig munkaidőben, vagy e-mailen: Bajza.Krisztina@masodikkerulet.hu
 • Ha mindezzel megvagy, töltsd ki, és -amennyiben releváns-, jelöld meg a 34/2004. sz. önkormányzati rendelet szerinti bérleti díjfizetés alóli mentességi/kedvezmény iránti igényedet (utólag nem igényelhető), majd a szükséges dokumentumokkal együtt küldd be a “Bérbevételi Kérelmet!”!

2. lépés: Kérelem elbírálása (30-60 nap)

Az elbírálási folyamat 1-2 hónapig is eltarthat, a kérelmeket ugyanis minden hónap első felében a helyi civilekből, szakemberekből és képviselőkből álló “Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület” (MNDTT) szűri elő, amely ajánlást készít a hónap végén ülésező és döntéshozó Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (GTB) számára. Ha a GTB elfogadja az MNDTT javaslatát, kérelmezőből bérlő-jelöltté válsz

Bírálati szempontok

 • Gyalogos forgalmat növelő, fizetőképes keresletet vonzó hozzáadott érték
 • Piaci ár, vagy kedvezményes bérleti díj (feladatellátási megállapodás/értéknövelő beruházás-beszámítás alapján) vállalása
 • Referencia
 • Településképi hatás

Előnyt élveznek: 

 • Művészeti és kulturális projektek
 • Közösségi kezdeményezések
  • Olyan üzleti, civil, gasztro szolgáltatások, melyek a környéken nem elérhetőek és pénzügyileg sikeres, stabil céges múlttal rendelkeznek. 

 

3. lépés: Bérleti szerződéskötés(60 nap)

Ha a GTB téged támogatott és átvetted a pozitív elbírálásról szóló határozatot, Bérlő-jelöltként az alábbi feladatok várnak rád 60 napon belül:

 • Opcionális – kedvezmény iránti igény érvényesítése:

Bérleti díjmentesség felújítás időtartamára:

A bérleti szerződést az ingatlan megtekintett állapota alapján kötjük. A felújítás minden esetben a bérlő feladata, amihez egy felújítási terv és költségvetés alapján a GTB újabb (hó végi) jóváhagyása szükséges. A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időtartama alatt, de legfeljebb 9 hónapig, a helyiséget díjfizetési kötelezettség nélkül használhatod a munkálatok elvégzése céljából, amennyiben ezt a GTB engedélyezi. Jó, ha tudod: a díjmentesség csak a munka megkezdésére és befejezésére vonatkozó bejelentési kötelezettség betartása esetén illet meg, és csak utólag, a munkálatok bejelentett és igazolt befejezését követően kerülhet jóváírásra!

Bérleti díjbeszámítás értéknövelő beruházásra:

Ha olyan típusú felújítás indokolt, ami értéknövelő beruházásnak minősül, ezen költségeid beszámításra kerülnek a bérleti díjba. Ebben az esetben egy megfelelő műszaki szakember által összeállított, részletes költségvetéssel ellátott felújítási tervet kell a GTB számára benyújtanod, amely alapján a Bizottság eldönti a tételek beszámíthatóságát és annak mértékét. Minden értéknövelő beruházás számlákkal igazolt költsége legfeljebb a havi bérleti díj 50%-ig számítható be. Értéknövelő beruházás például:

– födémcsere;

– légkondicionáló berendezés cseréje (központi, helyi készülékek, vezetékek teljes cseréje);

– lift, mozgólépcső, kaputelefon vezetékeinek és berendezéseinek külön-külön végrehajtott cseréje;

– fűtéskorszerűsítés;

– központi fűtőberendezés, kazánok cseréje;

– villamos energia-, a víz-, a gáz-, a hőellátás, a csatorna vezetékeinek és berendezéseinek megépítése és teljes cseréje;

– különböző technológiai vezetékek (víz, gáz, villany) kiegészítése alkotórészekkel, tartozékokkal;

– terjedelem növelése (toldalék, tetőtér, emeletráépítés, szintmegosztás);

– épület használhatóságát és ellátását biztosító berendezésekkel való kiegészítése, bővítése, átalakítása, ha a funkció, a rendeltetés megváltozik;

– tetőszerkezet átalakítása, ha a légtér növelésével jár;

– tetőszerkezet teljes cseréje (50%-ot meghaladó, vagy ha a légtér az átalakítás következtében nő vagy csökken);

– szellőző-berendezések és vezetékeinek teljes cseréje;

– álmennyezet cseréje;

– szigetelés javítása, cseréje,

– olyan vakolat alkalmazása, amely nemcsak hosszabb ideig tölti be funkcióját, de közben az épület hőmegtartó képessége is javul (költségmegtakarítás érhető el);

– ajtók, ablakok cseréje, amelyek műszaki paraméterei jobbak, mint a kicserélteké.

– meglévő utak, átjárók, rakodók, peronok, térburkolatok burkolatának megerősítése, ha ezáltal a teherbírása, az átbocsátóképessége nő;

– városképileg kiemelt pontokon lévő helyiségek portáljai

Az értéknövelő beruházás minden esetben tulajdonosi kontroll mellett valósul meg, majd az elkészültét követően a bérbeadó által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzi a rögzített beruházás megvalósulását. A díjfizetési mentesség ebben az esetben is utólag, a munkálatok bejelentett és igazolt befejezését követően kerül jóváírásra!

Bérleti díjkedvezmény önkormányzati feladat ellátásáért cserébe (%): 

Kivételes esetben, folyamatos bérleti díjkedvezményre egy ún. “Feladatellátási Szerződés” keretében van lehetőség, amennyiben bizonyos feladatokat átvállalsz az Önkormányzattól.

A Mötv. 23. § (5) bekezdése értelmében ezek az alábbiak

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;

2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;

3. a parkolás-üzemeltetés;

4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet;

5. helyi településrendezés, településfejlesztés;

6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;

8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;

9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

10. óvodai ellátás;

11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

11. a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

14. önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;

15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;

16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;

18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;

19. nemzetiségi ügyek.

További kérdésekkel kapcsolatban a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. illetékes munkatársa az 1/5999-063-as telefonszámon áll a szíves rendelkezésedre.