M A R G I T - N E G Y E D

Az oldal töltődik.

Töltés elvetése

Margit-negyed program - Margit-negyed

 

 

A II. kerületi önkormányzat Margit-negyed elnevezésű város revitalizációs programja kulturális és közösségi városrészt épít a Margit körút és környékén lévő kiemelten fontos bel-budai területen.

A Margit-negyed program célja

a kihasználatlan önkormányzati ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítása, valamint magas színvonalú kulturális és társadalmi célú tevékenység, illetve kereskedelmi és szolgáltatói réteg bevonzása. Fenteik érdekében Őrsi Gergely polgármester úr előterjesztésére 2021-ben megalakult a Margit-Negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület (MNDTT).

Az MNDTT Testület feladata

elsőként véleményezi a Margit-negyed területére (34/2004.X.13.sz. rendelet 4.sz. melléklet) beérkező bérbevételi kérelmeket, és a Margit-negyed program kiemelt prioritásai alapján javaslatot fogalmaz meg a döntéshozó Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (GTB) felé. Az MNDTT javaslata -a fenti önkormányzati helyiségek elidegenítésének szabályairól, és bérbeadásának feltételeiről szóló fenti rendelettel összhangban- támogathatja (vagy sem) a kérelmező által kitöltött bérbevételi kérelem-ben igényelt kedvezményes bérleti díjat. Az MNDTT-nek döntési joga nincs, a végső döntést minden esetben a GTB hozza meg.